GrasPlan: Een digitale graslandgebruikskalender

Nutriënten Management Instituut heeft de GrasPlan applicatie ontwikkeld. Dit is een digitale variant van de graslandgebruikskalender. Veel melkveehouders gebruiken een graslandgebruikskalender om een overzicht te hebben van hun graslandmanagement. Zo’n kalender geeft de melkveehouder een eenvoudig hulpmiddel om te zien hoe hij / zij zijn / haar graspercelen beheert en helpt bij de planning hiervan. De GrasPlan applicatie helpt om er nog meer uit halen.

Met GrasPlan kunt u, waar u ook bent, voor elk perceel bijhouden wanneer gemaaid of beweid is en wanneer en welke meststof  is toegediend. Deze informatie wordt dan overzichtelijk gepresenteerd in de kalender. Daarnaast kunt u ook met GrasPlan voor een aantal beheermaatregelen aangeven dat u deze hebt uitgevoerd voor uw agrarisch collectief (op dit moment alleen nog beschikbaar voor: Water, Land en Dijken, Noord-Holland Zuid en Rijn, Vecht en Venen). GrasPlan biedt ook ondersteuning voor verschillende weidesystemen, zoals: Nieuw Nederlands weiden en Roterend Standweiden.

Voor de liefhebber is de broncode (niet de data!) van GrasPlan openbaar beschikbaar via GitHub. Op die manier hoopt NMI te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van digitale tools die telers inzicht geven in het gebruik van hun bodem. Met zulke tools kunnen we in Nederland samenwerken aan dé agrarische sector van de toekomst. Meer weten over de ontwikkeling van (open-source) tools bij NMI, neem dan contact op met sven.verweij@nmi-agro.nl.

GrasPlan is in het voorjaar van 2020 gelanceerd en ontwikkelt in opdracht van de GLB-pilot Vergroening van waterrijke veengebieden en mede gefinancierd met behulp van het Europees Landbouwfonds.

Neem een kijkje en probeer GrasPlan uit op grasplan.nl!Geef een antwoord