Geen derogatie is gamechanger voor sector

Het verlies van de derogatie is een gamechanger voor de melkveehouderij. Het kost het gemiddelde melkveebedrijf jaarlijks 30.000 euro, stelt Jos Verstraten, portefeuillehouder Mest en Mineralen van LTO-vakgroep Melkveehouderij.

In het jaar 2022 was de melkprijs uitzonderlijk goed. Maar wanneer je terugkijkt naar de melkprijs van de afgelopen jaren, weet je dat je met 30.000 euro extra kosten per jaar geen boer meer blijft’, stelt Jos Verstraten, portefeuillehouder Mest en Mineralen van LTO-vakgroep Melkveehouderij.

Verstraten sprak onlangs tijdens de themamiddag ‘Bemesten zonder derogatie’ van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen in het Gelderse Nijkerk.

Lees hier het in Nieuwe Oogst verschenen artikel verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096Geef een antwoord