Fosfaatvoorziening aardappels

NMI heeft samen met PPO (WUR) in opdracht van BO akkerbouw onderzoek gedaan naar de fosfaatvoorziening van aardappels. De vraag die in het onderzoek centraal stond was of het huidige mestbeleid een belemmering vormt voor de fosfaatvoorziening van aardappels. In alle fosfaatklassen is de fosfaatlevering uit bodem en bemesting gemiddeld voldoende om het gewas aardappel van voldoende fosfaat te voorzien. Bij een klasse Hoog, daalt de fosfaattoestand van de bodem. Deze daling is een functie van de initiële fosfaattoestand en de grootte van het tekort op de fosfaatbalans. Met de huidige gebruiksnormen komt de fosfaattoestand uiteindelijk (kan decennia duren) uit in de klasse Neutraal. Dat komt overeen met het landbouwkundige streeftraject. In de klasse Neutraal mag nog iets meer fosfaat worden gegeven dan de gewasonttrekking om te compenseren voor onvermijdbare verliezen. Deze verliezen zijn echter grondsoort afhankelijk en vergen met name voor ijzer- en kalkrijke gronden nader onderzoek.

De benutting van fosfaat uit bodem en bemesting is te verbeteren door op bedrijfsniveau de fosfaatgift toe te delen aan gewassen met een hogere fosfaatbehoefte, aan percelen met een lage(re) fosfaattoestand en zorg te dragen voor een goede bodemstructuur (zodat de beworteling niet wordt belemmerd) en zuurgraad (pH) van de bodem in overeenstemming met het landbouwkundig advies. Het mestbeleid is geen belemmering voor een voldoende hoge aanvoer van organische stof. Managementkeuzes en mestsoortkeuze zijn van groter belang dan de gebruiksnorm voor de organische stofbalans.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debby van Rotterdam, e-mail debby.vanrotterdam@nmi-agro.nl, tel. 06 2517 9329Geef een antwoord