Nieuwe EU-verordening Bemestingsproducten van kracht

De nieuwe EU-verordening Bemestingsproducten EU 2019/1009 is sinds 16 juli 2022 van toepassing. Hiermee wordt het op de markt brengen van organische meststoffen, organo-minerale meststoffen, anorganische meststoffen, kalkmeststoffen, bodemverbeteraars, groeimedia en biostimulanten met een CE-markering mogelijk. Bemestingsproducten met een CE-markering kunnen in de hele EU vrij worden verhandeld. De nieuwe verordening vervangt de EG-verordening Meststoffen EG/2003/2003, die beperkt was tot de vrije verhandeling van uitsluitend minerale meststoffen.

Met de nieuwe verordening kunnen ook herwonnen meststoffen gebruikt worden als EU-bemestingsproduct of als bestanddeel voor de productie van EU-bemestingsproducten. Daaronder vallen bijvoorbeeld compost, digestaat, struviet, assen of ammoniumzouten uit luchtzuiveringsinstallaties. Daarvoor dienen de stoffen wel aan bepaalde vereisten te voldoen ten aanzien van landbouwkundige waarde, verontreinigingen, en procescondities. Daarbij kan gedacht worden aan tijd-temperatuur trajecten bij de productie van compost, digestaat en assen, en aan een beperking van de toegelaten ingangsmaterialen.

Producenten moeten er voor zorgen dat hun bemestingsproducten daadwerkelijk aan alle eisen voldoen. Afhankelijk van het type product en de gebruikte componenten moeten zij daarbij gecertificeerd worden door een ‘aangewezen instantie’ (een NoBo).

Binnen het NWE-Interreg project ReNu2Farm heeft het NMI verkend aan welke vereisten verschillende herwonnen meststoffen moeten voldoen. De uitkomsten zijn beschreven in de ReNu2Farm rapporten en in de factsheets over deze producten.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Laura van Schöll, e-mail laura.vanscholl@nmi-agro.nl, tel. 06 5200 2193 of Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776

 

 Geef een antwoord