ESNI conferentie 20 september 2023

NMI neemt hieraan deel vanuit de EU projecten ReNu2Cycle en NutriBudget.

Laura van Schöll zal vanuit de Europese onderzoeksprojecten aanbevelingen doen voor beleidsopties die het terugwinnen en het  gebruik van herwonnen nutriënten kunnen stimuleren en onnodige barriers opheffen.

Gerard Ros zal binnen de workshop van NutriBudget een presentatie geven over het gebruik van KPI (kritische presentatie indicatoren ) op het boeren bedrijf.

 

Meer informatie over de ESNI bijeenkomst, het programma en de mogelijkheid tot registreren is te vinden op:

https://www.biorefine.eu/events/european-sustainable-nutrient-initiative-esni-conference-2023/Geef een antwoord