Effect einde derogatie op water

In opdracht van Stowa zijn door het NMI mogelijke gevolgen van de derogatiebeschikking in kaart gebracht.
Lagere normen, bufferstroken en bouwplanextensivering zullen een positief effect hebben op het stikstofbodemoverschot en de uitspoeling en daarmee op de waterkwaliteit.
Maar ongewenste neveneffecten van de nieuwe maatregelen kunnen de gunstige effecten op de waterkwaliteit negatief beïnvloeden. Het vervallen van de graslandnorm en van het verbod op fosfaatkunstmest in mais, zal ondernemers ertoe aanzetten minder gras te telen en meer kunstmest te gebruiken.
Bovendien is aannemelijk dat wegvallen van derogatie een averechts effect heeft op de motivatie van ondernemers om goede landbouwpraktijken na te leven. Duurdere mestafzet en lagere opbrengsten kunnen zo’n effect verergeren.

Bekijk hier het in V-focus (juli 2023) artikel verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Moria, e-mail laura.moria@nmi-agro.nl, tel. 06 1809 2165Geef een antwoord