Een helder toekomstperspectief voor boeren

De landelijke stikstof-, klimaat- en waterkwaliteitsdoelen voor de landbouw zijn duidelijk, maar hoe kunnen boeren integraal het milieu verbeteren binnen een gezonde financiële bedrijfsvoering? We zien veel potentie in een systeem van emissierechten op basis van toelaatbare emissies en concrete milieudoelen, waarbij de boer bepaalt hoe de doelen worden gerealiseerd.

Lees hier het in Bodem (september 2023) verschenen artikel verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nlGeef een antwoord