Duurzaam sluiten van kringlopen?

Circulaire landbouw is volhoudbaar als aan- en afvoer van nutriënten goed op elkaar zijn afgestemd en de bodemkwaliteit wordt gehandhaafd en verbeterd. Het vereist niet alleen maximale inzet van reststromen, maar ook de juiste inzet van minerale meststoffen. Vakmanschap van de agrarische ondernemer is daarbij cruciaal.

Lees hier het in Bodem (augustus 2020) verschenen artikel verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl, tel. 06 2951 3812Geef een antwoord