Duurzaam hergebruik van organische reststromen als bodemverbeteraar

Organische reststromen zijn te gebruiken als grondstof voor de Biobased Economy, voor energiedoeleinden én als grondstof voor bodemverbeteraars die kunnen worden ingezet om de bodem- vruchtbaarheid op peil te houden. Combineren van deze functies is enerzijds mogelijk door cascadering waarbij de grondstoffen be- schikbaar komen voor de meest hoogwaardige toepassing.

Lees hier een in oktober 2017 in Bodem verschenen artikel met betrekking tot dit onderwerp

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776Geef een antwoord