Draagkracht en T-som bepalend voor bemesting in het voorjaar

Bij natte omstandigheden is het advies te wachten met toedienen van dierlijke mest totdat de draagkracht voldoende is om netjes te kunnen werken en insporing te voorkomen. En wacht met kunstmest strooien voor een maaisnede tot T-som 350-400, ongeacht het type N-meststof. Overweeg daarnaast in extreme situaties eerst kunstmest en dan dierlijke mest toe te dienen. Deze vuistregels zorgen bij elke N-gebruiksnorm voor een optimale N-verdeling over het seizoen.

Lees verder op de website van Verantwoorde Veehouderij

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096Geef een antwoord