De NEN-conceptnormen voor biostimulanten garanderen niet hun effectiviteit

Samen met Aad Termorshuizen en een aantal hoogleraren van de WUR hebben Brent Riechelman en Romke Postma bijgedragen aan een kritische notitie over de CEN-conceptnorm voor biostimulanten. Biostimulanten zijn onderdeel van de Europese Verordening Bemestingsproducten en ze mogen binnen Europa vrij worden verhandeld als ze een CE-markering hebben. Hoe geregeld gaat worden dat het etiket op een biostimulantenproduct met CE-markering daadwerkelijk klopt, wordt via de CEN-conceptnormen uitgewerkt tot Europese geharmoniseerde normen. De boodschap van de notitie is dat de CEN-conceptnorm voor biostimulanten ongeschikt is om gebruikers het vertrouwen te geven dat de claims op de werking van deze producten waargemaakt zullen worden.

Lees hier de notitie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776

 Geef een antwoord