De bodem doorgrond

Om de kwaliteit van landbouwbodems te behouden en de bodem zo te beheren dat doelen voor klimaat, biodiversiteit en waterkwaliteit worden behaald, is kennis van de bodemkwaliteit cruciaal. Alleen door een gecombineerde en integrale aanpak van meten én beoordelen is dit mogelijk. De huidige bodemkennis is nog onvoldoende operationeel om beleidsdoelen voor duurzaam bodembeheer te concretiseren. Dit artikel beschrijft de stand van zaken en geeft een aanzet voor een routekaart naar duurzaam bodembeheer.

Lees hier het in Bodem (februari 2022) verschenen artikel verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nlGeef een antwoord