Databank Meststoffen vernieuwd en nu online

VAA Data Works en NMI hebben gezamenlijk een vernieuwde Databank Meststoffen ontwikkeld, een online-applicatie met een groot aantal meststoffen waarvan informatie over samenstelling, werking en toepassing is gegeven.

Databank Meststoffen

De applicatie is bedoeld voor adviseurs, agrarisch ondernemers en bedrijfsmanagement systemen zodat zij snel en eenvoudig inzage krijgen in de samenstelling en toepassing van een groot aantal meststoffen. Met de introductie van nieuwe meststoffen en de wijziging van de meststoffenwetgeving bevat deze tool alle gevalideerde basisinformatie om een goede afweging te maken in de optimale keuze van een meststof. Op termijn is de meststoffendata uit de Databankmeststoffen ook opvraagbaar via een API (Application Programming Interface, dat wil zeggen een digitale koppeling) voor bedrijven die nu zelf de samenstelling van meststoffen beheren. Door gebruik te maken van de Databankmeststoffen kan tijd worden bespaard op het actueel houden van de meststoffengegevens.

Meer informatie is te vinden op www.databankmeststoffen.nl

Over VAA Data Works

VAA Data Works ontwerpt en bouwt ICT-oplossingen voor het ontsluiten van (keten)gegevens binnen bedrijven en tussen bedrijven. We leveren innovatieve oplossingen die gebruikersgemak, betrouwbaarheid, beheersbaarheid, continuïteit en een korte “time-to-market” mogelijk maken. Als een logisch vervolg van het ontsluiten van de ketengegevens heeft VAA standaard oplossingen ontwikkeld. Onze oplossingen kunnen we ook bij onze klanten implementeren, hosten en beheren. Onze klanten zitten voornamelijk in de Agri- en Food, daarnaast hebben we ook klanten in de industrie en publieke sector.

Over NMI

Nutriënten Management Instituut (NMI) is een kennis- en adviesbureau. NMI vertaalt technisch inhoudelijke kennis over de bodem, bemesting en meststoffen in praktische handvatten. De missie van NMI is een duurzame, klimaatbestendige landbouw in balans met de natuurlijke omgeving. NMI combineert onderzoek, praktische kennis en een schat aan data om bij te dragen aan het oplossen van de complexe vraagstukken waar onze samenleving voor staat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096Geef een antwoord