Circulaire meststoffen als alternatief voor kunstmeststoffen

Met het begin van het groeiseizoen merken de boeren direct de impact van de hoge energieprijzen. De prijzen van stikstofkunstmest, waar bij de productie veel gas nodig is, zijn sterk gestegen. Tegelijk is de productie ervan gedaald, waardoor de beschikbaarheid ook een probleem kan zijn. Daardoor wordt met veel interesse gekeken naar alternatieven, zoals circulaire herwonnen meststoffen.

In Nederland worden ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat in pure vorm teruggewonnen bij de mestbewerking, luchtzuiveringsinstallaties of als bijproduct van de caprolactam productie (nylon). Deze zuivere en hoogwaardige stoffen zullen binnenkort ook in de nieuwe verordening EU/2019/1009 worden opgenomen als componenten, en kunnen dan als EU-meststof op de markt worden gebracht. De nieuwe verordening treedt in juli van dit jaar in werking. In Nederland wordt met ongeduld gewacht op de erkenning dat deze zuivere stikstofmeststof ook binnen de nitraatrichtlijn niet meer wordt aangemerkt als dierlijke mest, waardoor het ook aangewend kan worden bovenop de gebruiksnorm voor dierlijke mest. Dit wordt ook op Europees niveau geregeld, via de RENURE-status, die aan deze producten zal worden toegekend.

Voor de fosfaatkunstmest zijn struviet en assen in beeld als circulair alternatief. Ook deze worden in Nederland geproduceerd. Steeds meer waterzuiveringsinstallaties herwinnen de fosfaat uit afvalwater in de vorm van struviet zodat deze in de keten behouden blijft. Assen uit de verbranding van pluimveemest bevatten eveneens veel fosfaat in zuivere vorm. Ook deze kunnen binnenkort als component voor EU-bemestingsproducten worden ingezet.

Met het gebruik van deze herwonnen meststoffen wordt niet alleen de kringloop gesloten en de circulaire economie gesteund maar ook de afhankelijkheid van de import van gas en (grondstoffen voor) meststoffen van buiten de EU verminderd.

In het kader van het NWE-Interreg project ReNu2Farm, waarin NMI participeert, zijn recent een aantal factsheets van circulaire meststoffen geproduceerd, waarin productiewijze, samenstelling en eigenschappen, resultaten van onderzoek naar de landbouwkundige en milieukundige werking en de wettelijke status zijn samengevat. Deze factsheets vindt u hier.

 

Meer weten? Neem contact op met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776 of Laura van Schöll, e-mail laura.vanscholl@nmi-agro.nl, tel. 06 5200 2193Geef een antwoord