Broeikasgas-emissies bij productie en gebruik minerale N-meststoffen

In opdracht van Meststoffen Nederland heeft NMI een notitie opgesteld over de broeikasgasemissies bij de productie en het gebruik van minerale N-meststoffen.

U kunt de notitie vinden op de website van Meststoffen Nederland 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776

 Geef een antwoord