Bij mais geen mest op gescheurd meerjarig grasland

Meststoffen zijn duur. Dat vraagt om scherpe keuzes, waar en hoe zet ik mijn mest in en hoe vul ik aan met kunstmest. De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen heeft de adviezen voor N-bemesting na scheuren van grasland geactualiseerd in 2021. Wat betekent dat praktisch voor de stikstofbemesting van mais op gescheurd grasland?

Lees verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096Geef een antwoord