Bemesten zonder derogatie

Op 16 februari 2023 is een themadag gehouden “Bemesten zonder derogatie” georganiseerd door Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV).

De afbouw van de derogatie in de melkveehouderij heeft grote gevolgen voor de mestplaatsingsruimte en zal op veel bedrijven leiden tot mestafzet en extra kunstmestaankoop. Daarnaast heeft de uitrol van het nieuwe GLB en 7e Actieprogramma Nitraat effect op de ruwvoerteelt.

Op de themadag is ingegaan op de landbouwkundige- en bemestingtechnische effecten van het vervallen van de derogatie en hoe de veehouder hierop kan inspelen. Eerste  adviezen voor adviseurs, boeren en beleid om in te spelen op de nieuwe regels zijn gegeven via een zestal lezingen.  Deze zijn te vinden op de website van Verantwoorde Veehouderij

Wim Bussink is ingegaan op hoe mest te verdelen met daarbij samengevat de volgende aanbevelingen

 • Begin met goed plannen van de mestverdeling
  • Hoeveel is er beschikbaar, wat is de samenstelling
   • Veel weiders hebben nog maar weinig mest beschikbaar na de 1e snede
 • Bemest mais scherp: 30 m3/ha à blijft er meer mest voor grasland beschikbaar
  • Vul aan met rijenbemesting
 • 1e snede vroeg mest toedienen, mits perceel berijdbaar
  • Netjes werken + vroeg  à hoogste N-werking op jaarbasis (50-55%)
 • Op termijn na de 1e snede nog mest beschikbaar 1 – 0.5 snede à voor de zomer klaar met mest toediening
  • Deze mest gericht inzetten à percelen indelen naar P-toestand
  • Denk aan aanvulling met kali
 • Zorg voor voldoende opslag: 9 maand opslag (veel weiders 12 maand opslag)
 • Precies met mest maar ook met kunstmest

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096Geef een antwoord