RE-gras online

RE-gras voor een optimaal ruweiwitgehalte en een hoge N-benutting

RE-gras is gebaseerd op groot aan veldproeven en een uitbreiding en verbetering van de vroegere temperatuursom module. Met RE-gras is het mogelijk om gericht te sturen op het realiseren van een RE-gehalte van 150 à 160 g per kg ds voor de eerste maaisnede op bedrijven met een grasrantsoen. Bedrijven met veel maïs zullen streven naar een hoger RE-gehalte.

In 2022 zijn er verdere verbeteringen doorgevoerd. RE-gras is in samenwerking met Yara Benelux beschikbaar via de app grassn.com.
Ontdek het op Google Play

Met RE-gras kunt u uw minerale meststoffen optimaal inzetten. Te vroeg strooien gaat ten koste van het ruweiwitgehalte en leidt tot extra N-verliezen. Te laat strooien kost opbrengst. RE-gras bepaalt voor u het optimale strooimoment. Met RE-gras kunt u beter sturen op een gewenst ruw eiwitgehalte en drogestofopbrengst bij een zo hoog mogelijke N-benutting. RE-gras is mede gebaseerd op T-som bemestingsproeven op diverse locaties en grondsoorten over een periode meerdere decennia met in totaal meer dan 50 proefjaren. RE-gras levert een maatadvies omdat het rekening houdt met:

 

  • de grondsoort
  • de bodemvruchtbaarheid
  • de bemesting
  • uw productiedoel
  • het weer van de afgelopen weken
  • de 10-daagse weersverwachting.

 

Achtergronddocument RE-gras

Voor een maaisnede ligt het optimale moment veelal tussen Tsom 350 en 400 voor een hoge stikstofbenutting. Met RE-gras kunt u voor uw situatie rekening bemestingsadvies (dierlijke mest en kunstmest) opstellen, toegesneden op uw bedrijfsspecifieke situatie.