Maatregelen op de kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater

Met Maatregelen op de Kaart is het nu mogelijk per perceel te zien welke acties genomen kunnen worden om de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater te verbeteren. Deze maatregelen zijn verdeeld over bodem, management en nutriëntenbenutting en zijn bepaald op basis van openbare data. Deze aanpak maakt maatwerk mogelijk  en is een uitwerking van de Kansenkaart Waterkwaliteit (Verhoeven & Ros, 2018). Deze Kansenkaart is gefinancierd door Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK).

NMI heeft deze applicatie ontwikkeld in samenwerking met WEnR, Deltares, KWR, RIVM en Boerenverstand.

Meer informatie over de maatregelen kunt u lezen op: de website van Agrarisch Waterbeheer. Ook kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl, tel. 06 2951 3812

Bekijk hier de applicatie.

 

.