Yuki Fujita

Projectmanager

contactgegevens

Nieuwe Kanaal 7C
6709 PA Wageningen, The Netherlands

Sociale Profielen

Mijn drijfveer is om bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. Met mijn kennis over bodem-planten-watersystemen en vaardigheden in data-analyse en modellering, wil ik een brug slaan tussen wetenschap en praktijk. Ik heb een MSc gedaan bij zowel Kyoto University (omgevingswetenschappen) als Wageningen University (natuurbeheer). Daarna ben ik gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht (grasland ecologie). Vervolgens heb ik 10 jaar gewerkt als onderzoeker in Team Ecohydrologie bij KWR. Sinds 2019 werk ik bij het NMI als onderzoeker en projectleider. Daar werk ik aan projecten met uiteenlopende onderwerpen, zoals kwaliteit van landbouwbodems, effecten van landbouw op waterkwaliteit en natuur, en koolstofvastlegging in de bodem.

publicaties