Vervolg Nitraatmetingen WML percelen

In de winter 2021/2022 is in verschillende natuur- en landbouwgebieden de nitraatuitspoeling naar het grondwater gemeten, in percelen die in eigendom zijn van WML.  Uit die studie kwam in een oud bos een zeer hoge nitraatuitspoeling naar voren en een verhoogde waarde in een biologisch perceel.

Om deze patronen verder te onderzoeken, zijn er metingen van nitraatuitspoeling in acht oude bossen en een biologisch perceel verricht in de winter van 2022/2023. Uit de metingen bleek dat drie bossen een hoge nitraatconcentratie hadden die ver boven de norm van 50 mg/L lagen, terwijl andere bossen lage tot matige nitraatconcentraties hadden. In alle onderzochte bossen was er sprake van een sterke verzuring van de bodem en een hoge mate van stikstofverzadiging (te zien aan de lage C:N-verhouding in strooisel en bodem), vermoedelijk als een gevolg van langdurige hoge atmosferische N-depositie.  De bossen met een zeer hoge nitraatuitspoeling maken veel stikstof vrij, maar nemen weinig op (mogelijk door een lage pH en Al toxiciteit of verontreiniging met zware metalen), wat leidt tot een hoge nitraatuitspoeling naar het grondwater. Hoewel jonge bossen en de meest oude bossen een lage nitraatuitspoeling hebben, bestaat er in sommige oude bossen een potentieel hoge risico op nitraatuitspoeling.

De nitraatuitspoeling van het biologische perceel was laag tot matig. Er is geen groot risico op verhoogde nitraatconcentraties in het uitspoelende water van het perceel. Het blijft belangrijk het bemestingsniveau zorgvuldig af te stemmen op de gewasbehoefte.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yuki Fujita, e-mail yuki.fujita@nmi-agro.nl