Laura van Schöll

Senior projectmanager

contactgegevens

Nieuwe Kanaal 7C
6709 PA Wageningen, The Netherlands

Sociale Profielen

Duurzame landbouw mogelijk maken. Dat is mijn drijfveer bij het NMI. De bodem zie ik als de basis van een duurzame en productieve leefomgeving. Voor het in stand houden van de bodemkwaliteit is een bewust bodembeheer nodig, waarbij de bodem gericht gevoed wordt met organische stof en nutriënten. Het sluiten van kringlopen en het inzetten van reststromen of herwonnen nutriënten in de landbouw wordt daarbij steeds belangrijker.

Binnen dit thema werk ik aan het opstellen en testen van uitgekiende bemestingsadviezen, de toepassing van de meststoffenwet, het karakteriseren van landbouwkundige waarde van producten, beoordelen van mogelijkheden van producten als meststof, en het uitvoeren van verkennende beleidsstudies. Doordat we voor alle partijen in de keten werken behouden we onze onafhankelijke blik, en kunnen we snel schakelen tussen specifieke expertise en het omvattende overzicht. Dit maakt het werk voor mij afwisselend en uitdagend. Tijdens mijn studie en promotie in Wageningen heb ik mij verdiept in de respons van planten en het bodemleven op het aanbod van voedende en toxische elementen en organische stof in de bodem. Bij het NMI kan ik mijn kennis en kunde ook echt inzetten om bruikbare adviezen voor de praktijk te ontwikkelen.

publicaties