Brent Riechelman

Projectmanager

contactgegevens

Nieuwe Kanaal 7C
6709 PA Wageningen, The Netherlands

Sociale Profielen

Al in het laatste jaar van de middelbare school wist ik dat ik mij wilde wijden aan duurzame voedsel productie. Wat dit precies is wist ik nog niet maar dit werd gedurende mijn BSc en MSc studies plantenwetenschappen in Wageningen geleidelijk duidelijker. Tijdens mijn studie heb ik mij in diverse onderwerpen verdiept zoals interacties tussen gewassen en bodem organismen en de invloed van klimaatsverandering op tarwe productie in Zuid-Azië. Ik heb mij verbreed  met vakken over koolstof in de bodem, nutriënten beheer, grasland beheer, dilemma’s omtrent voedselvoorziening en Afrikaanse geschiedenis. In mijn MSc thesis heb ik met een deels zelf ontwikkeld bio-economisch model onderzocht of land en mest uitwisseling tussen akkerbouwers en veehouders in Flevoland waarde heeft voor kringlooplandbouw.

In mijn vrije tijd wandel ik vaak en ik speel graag gezelschapspellen.