Ex-post evaluatie bodemtools

Vanwege het grote aantal instrumenten bruikbaar voor duurzaam bodembeheer, is een methode gewenst om de geschiktheid van individuele of combinaties van instrumenten te bepalen. Idealiter is een instrument succesvol (het wordt veel gebruikt), solide en beschouwt het bodemkwaliteit of bodembeheer integraal. In dit rapport wordt een toetsingsprotocol beschreven om de inhoud, de potentiële impact en gebruikersgemak van bodemtools te evalueren. Door instrumenten met het protocol te beschrijven en vergelijken, kan prioriteit gegeven worden aan het gebruik, doorontwikkeling, onderhoud en integratie van de meest waardevolle instrumenten.

Auteur(s): Brent Riechelman en Gerard Ros

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brent Riechelman, e-mail brent.riechelman@nmi-agro.nl