QuickScan bodemtools en – datasystemen

Duurzaam bodembeheer vereist integrale aandacht voor de fysische, chemische en biologische bodemkwaliteit. Om dit gericht te kunnen doen, is inzicht nodig in de huidige situatie middels een meting en een interpretatie van de meting, duidelijkheid over de gewenste staat en inzicht met welke maatregelen de kwaliteit gehandhaafd of verbeterd kan worden. Er zijn diverse tools beschikbaar en in ontwikkeling die metingen van bodemeigenschappen interpreteren en al dan niet advies geven over hoe tot een gewenste situatie te komen. Deze QuickScan is uitgevoerd als onderdeel van de PPS Beter Bodembeheer, werkpakket Meten van bodemkwaliteit met als doel om een overzicht te creëren van de beschikbare en bruikbare bodeminstrumenten en datasystemen, en een inhoudelijke analyse uit te voeren van het huidige dan wel gewenste aanbod. Ook wordt een voorstel gedaan hoe kennis-instellingen een gezamenlijke kennisbasis en rekenregels kunnen ontwikkelen om de bodemadvisering in te praktijk te faciliteren en te innoveren.

Auteur(s): Brent Riechelman, Kees van den Dool, Leendert Molendijk, Janjo de Haan, Gerard H. Ros

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brent Riechelman, e-mail brent.riechelman@nmi-agro.nl