Webinar Hergebruik reststoffen als meststoffen

Op dinsdag 10 november zullen Romke Postma en Imke Harms een webinar verzorgen voor de IFS (International Fertilizer Society) met als titel “Exploring variations in demand for fertilisers derived from recycling in NW Europe”.

Meer informatie https://fertiliser-society.org/ifs-events/2020-ifs-webinar-series/

De presentatie, die is gemaakt met collega-onderzoekers van NMI en het Cork Institute of Technology, bestaat uit 3 onderdelen uit het Interreg-project ReNu2Farm:

  • Een bureaustudie naar de behoefte aan nutriënten en organische stof in regio’s in Noordwest Europa en consequenties voor de gewenste eigenschappen van kringloopmeststoffen;
  • Een enquête onder 1225 potentiële eindgebruikers van kringloopmeststoffen, waarbij is gevraagd naar hun mening over en de wensen die ze hebben ten aanzien van die meststoffen;
  • Het wetgevend kader voor kringloopmeststoffen

Ten slotte wordt in een discussie ingegaan op de samenhang van de drie bovengenoemde onderdelen en uitdagingen die er nog zijn voor een bredere acceptatie van kringloopmeststoffen.

Naar aanleiding van de presentatie is ook een boekje gepubliceerd.
Een samenvatting hiervan is hier te raadplegen.
Het volledige boekje kan worden verkregen via de website van IFS (https://fertiliser-society.org/product-category/proceedings/) of via Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776Geef een antwoord