Tijdig bekalken; vergeet het niet

Kent u de pH van uw gras- en maispercelen? Het najaar is een prima moment om de pH van percelen op orde te brengen voor een goede opbrengst, benutting van nutriënten en bodemstructuur.

Lees verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussing@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096Geef een antwoord