ReNuMaps-tool en rapport nu online beschikbaar

ReNuMaps-tool en rapport nu online beschikbaar – inzicht in de vraag naar herwonnen nutriënten

ReNu2Farm streeft ernaar de recyclingpercentages van N, P en K te verhogen door zich te concentreren op de behoefte van agrarisch ondernemers aan meststoffen. Een onderzoek dat in 2019 binnen ReNu2Farm is uitgevoerd onder leiding van onderzoekers van NMI (NL) en CIT Cork (IRE) is nu online en volledig gepubliceerd. Het werk werd eerder gepresenteerd op verschillende bijeenkomsten en conferenties (bijv. ManuResource 2019 en recentelijk tijdens een webinar van de International Fertiliser Society), waar het veel belangstelling kreeg van belanghebbenden, met name beleidsmakers en producenten van meststoffen uit recycling.

Het rapport geeft inzicht in de behoefte van gewassen aan nutriënten, het huidige gebruik van organische meststoffen en maakt een inschatting van de potentiële vraag naar herwonnen nutriënten. Hiervoor werd de akkerbouwcontext voor regio’s in Noordwest-Europa geanalyseerd door rekening te houden met de gewassen die worden verbouwd, het bodemtype en de nutriëntenstatus in termen van P en K, evenals bemestingsadviezen en regelgeving. De resultaten geven informatie aan producenten van meststoffen uit recycling over het marktpotentieel op regionaal niveau. Als de samenstelling van de meststof wordt aangepast aan regionale en gewasspecifieke behoeften, wordt de kans groter dat het product aantrekkelijker wordt voor agrarisch ondernemers.

Online kaarttool ReNuMaps

Naast het rapport zijn de gegevens gebruikt voor het maken van een interactieve kaart. Als u wilt weten wat de behoefte aan herwonnen nutriënten in Picardië in Frankrijk of een andere regio is,  raadpleeg dan ReNuMaps!

Het genoemde rapport kunt u hier downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776Geef een antwoord