Praktijkdag bodem en nutriëntenkringlopen

Op 20 september a.s. zal een praktijkdag worden georganiseerd vanuit het project Leve(n)de Bodem Brabant. Zet deze datum alvast in uw agenda!

 

Romke Postma en Dirk Thijssen van het NMI zullen daar een workshop verzorgen met als titel “Organische stofbalans en organische meststofkeuze”

Om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden, is het van belang voldoende organische stof aan te voeren. Om dit voor uw situatie inzichtelijk te maken is het nuttig om een organische stofbalans op te stellen en daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de rekentool os-balans.nl. Daarnaast is een hulpmiddel in ontwikkeling voor de keuze uit organische meststoffen. Deze tool houdt rekening met de behoefte aan organische stof en nutriënten en de eigenschappen van de producten. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt getoond hoe beide tools kunnen worden ingezet voor een optimaal management van organische stof én nutriënten.

Meer informatie over het programma of hoe u zich kunt aanmelden vindt u in de uitnodiging Praktijkdag bodem, nutriënten en kringlopen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma,
e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776Geef een antwoord