Nitraatmetingen op praktijkpercelen

De uitdaging voor de landbouwsector is het verder terugdringen van de stikstofbelasting van grond- en oppervlaktewater om de waterkwaliteitsnormen te realiseren. Stikstofgehalten in het grondwater worden veelvuldig gemeten ter controle, maar kun je nitraatmetingen in de bovengrond van landbouwpercelen ook inzetten om scherper te bemesten en emissies te beperken?

Lees hier het in Bodem (augustus 2020) verschenen artikel verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096Geef een antwoord