Nieuwsbrief december 2020

Lees hier onze nieuwsbrief van december 2020 

  • Bemestings- en beheeradvies kruiden- en faunarijk grasland
  • BedrijfsBodemWaterPlan
  • Veranderende EU-wetgeving rond reststoffen en producten uit mestverwerking
  • Open BodemIndex
  • Metingen nitraat in bodemprofielen
  • Interacties tussen nutriënten
  • Werken aan stabiele oevers in het agrarisch beheerde veenweide bidt kansen
  • Strategisch plan voor ontwikkeling van DAW-tools


Geef een antwoord