Nieuwsbrief augustus 2023

De nieuwsbrief van augustus 2023 is verschenen!

Inhoudsopgave:

  • De fosfaatverzadigingsgraad als een universele agronomische en milieukundige bodem P test
  • Bodembeoordeling van landbouwgronden voor diverse ecosysteemdiensten
  • Verhogen grondwaterpeil is maatwerk
  • BodemKwaliteitsPlan nu beschikbaar via NMI API
  • Goede verdeling drijfmest over percelen steeds crucialer
  • Test om ammoniakemmissie verder te verlagen


Geef een antwoord