Nieuwsbrief 4 – 2021

Onze nieuwsbrief is weer verschenen

Inhoudsopgave:

  • Productie en karakterisering van Bokashi
  • BedrijfsBodemWaterPlan
  • Fosfaatvoorziening aardappelen
  • Locatie Specifiek Maatwerk voor Water- en Bodemkwaliteit
  • Slotconferentie van ReNu2Farm gehouden in de vorm van een levendig webinar


Geef een antwoord