Nieuwe tool: wanneer welke organische stof aanvoeren?

Ondernemers kunnen op meerdere manieren organische stof aanvoeren naar landbouwgronden om de bodemkwaliteit op peil te houden of te verbeteren. Dat kan via het achterlaten van gewasresten, het telen en inwerken van groenbemesters en/of de aanvoer van organische meststoffen, compost of maaisel. Een hulpmiddel voor het maken van een keuze uit die mogelijkheden is binnen het project Bodemmaatregelen Attentiezones Natte Natuurparels ontwikkeld. Daarbij wordt rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie en de wet- en regelgeving op het gebied van bodembeheer en bemesting. De tool is hieronder te raadplegen.

Klik hier om de tool te starten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776Geef een antwoord