Nattigheid: geduld nodig op gras- en maisland

De nattigheid maakt veel gras– en maisland niet alleen nog onbegaanbaar, maar zorgt ook voor het wegvloeien van veel mineralen. Zodra de draagkracht het toelaat, moet de bodem aan de gang gebracht worden met kunstmest en organische mest.

Door een overvloed aan water in de herfst en winter zijn veel gras- en maispercelen nog niet berijdbaar. Dit heeft invloed op de voorjaarswerkzaamheden en bemesting.

Op grasland geldt vooral dat er veel geduld nodig is. Draagkracht is en blijft leidend. Te vroeg berijden levert te veel schade op. “Het wordt dit jaar maatwerk”, voorspelt Mark de Beer, ruwvoerexpert bij Groeikracht. “Je zult echt eerst het land op moeten om te kijken op welke percelen je kan starten met de voorjaarswerkzaamheden. Het zit er dik in dat het uitrijden van drijfmest dit jaar verdeeld zal moeten worden over meerdere perioden.” Uitrijden van drijfmest op grasland mag niet eerder dan 16 februari.

Lees hier het artikel verder op de website van Boerderij

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel 06 2903 7096Geef een antwoord