Minder emissie, meer biogas

Door mest aan te zuren zijn ammoniakemissiereducties van meer dan 50 procent haalbaar. Aanzuren met makkelijk afbreekbaar organisch materiaal in plaats van met zwavelzuur, voorkomt overmatige aanvoer van zwavel naar de percelen en verhoogt het biogaspotentieel bij vergisting.

Lees hier het in V-focus (november 2023) artikel verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096 of Debby van Rotterdam, e-mail debby.vanrotterdam@nmi-agro.nl, tel. 06 2517 9329Geef een antwoord