Makkelijk zoeken op de best passende meststof

De online Databank Meststoffen is uitgebreid met een nieuwe functie. Er kan nu gezocht worden op ieder denkbaar gehalte aan meststoffen. Dat geldt voor stikstof, fosfaat en kali maar ook voor de gehaltes aan sporenelementen. Dit maakt het makkelijk om een goed passende meststof te vinden voor de bemesting van de laatste sneden gras of nog een late N bijbemesting bij aardappelen.

De Databank Meststoffen is een samenwerking tussen VAA Data Works en NMI. Het is de zoekmachine voor meststoffen. Van ruim 1500 meststoffen zijn de samenstelling en kenmerken te vinden. Dit maakt het makkelijk voor de adviseur of de boer om de best passende meststof voor zijn gewas te vinden.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096 of Sven Verweij, e-mail sven.verweij@nmi-agro.nl, tel. 06 1174 9506

 Geef een antwoord