Bodemverbeteraar heeft amper effect

PPO en NMI hebben van 2010 tot en met 2015 op 5 locaties 9 bodem- en structuurverbeteraars op hun effect beoordeeld: de meststoffen Agrigyps, Betacal Carbo, brandkalk en PRPSol, de bodemverbeteraars Condit, Xurian Optium en Bactofil en de producten Biochar en steenmeel. Deze zijn vergeleken met de reguliere landbouwpraktijk: alleen kunstmest, drijfmest plus kunstmest en groencompost plus kunstmest.

Het effect van de bodem- en structuurverbeteraars op de gemeten fysische, chemische en biologische was op de klei- en zandlocaties slechts beperkt. In de gemeten bodemkenmerken waren incidenteel enkele significante verschillen zichtbaar ten opzichte van de referenties, maar deze waren niet structureel over locaties en jaren.

Zie voor meer informatie een artikel m.b.t. dit onderwerp, verschenen in Nieuwe Oogst van 30 april 2016

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096

 

 Geef een antwoord