ReNu2Farm – Interreg NWE project

Het doel van het project is om het hergebruik van de plantenvoedingsstoffen stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) te verhogen. P en K zijn eindige grondstoffen en de productie van N-kunstmest vraagt veel energie. Ondanks dat technieken voor herwinning zijn ontwikkeld, is het gebruik van meststoffen uit recycling door boeren tot nu toe beperkt gebleven. De belemmeringen hiervoor worden weggenomen.

Budget: totaal: 3.7 Mio Euro, 2.2 Mio Euro EU funding (Interreg Northwest Europe)

Looptijd: sept. 2017 tot dec. 2020

Projectdoel:

Het doel van het project is om het hergebruik van de plantenvoedingsstoffen stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) te verhogen. P en K zijn eindige grondstoffen en de productie van N-kunstmest vraagt veel energie. Ondanks dat technieken voor herwinning zijn ontwikkeld, is het gebruik van meststoffen uit recycling door boeren tot nu toe beperkt gebleven. De belemmeringen hiervoor worden weggenomen.

Hoofddoel: 

Verhogen van het gebruik en de productie van gerecyclede N, P en K
– verbetering van gerecyclede meststoffen om te voldoen aan landbouwkundige behoeften
– landbouwers gaan meer gerecyclede meststoffen toepassen
– toename van handel en transport van gerecyclede meststoffen

Projectactiviteiten:

Mogelijkheden voor uitwisseling van gerecyclede nutriënten tussen regio’s worden verkend en samenwerking tussen producenten en consumenten opgezet. Opwaardering van nutriënten tot een kwaliteit gelijkwaardig aan minerale meststoffen, zal bij boeren in tekort-regio’s in NWE een vraag creëren. Door het ontwikkelen van internationale markten en door voorlichting richting beleid, worden marktbelemmeringen weggenomen. Dit zal aan het eind van het project resulteren in vervanging van minerale meststoffen door producten uit recycling. In een samenwerkingsverband tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen, worden de 3 grootste afvalstromen (zuiveringsslib, voedselresten en mest) beschouwd. Daarbij zullen producenten er in slagen om de eigenschappen van meststoffen uit secundaire stromen te verbeteren zodat ze beter aansluiten bij de wensen van eindgebruikers. De ontwikkeling van internationale handelsketens zorgt er voor dat bedrijven nieuwe meststoffen uit secundaire stromen op de markt kunnen brengen. In een samenwerking met betrokken boeren, worden er demovelden aangelegd bij landbouwbedrijven, die daarvoor training ontvangen. De kennis wordt via demo-bijeenkomsten overgedragen. De kennislacune bij boeren wordt verminderd en met de internationale handelsketen die wordt ontwikkeld, wordt het gebruik van traditionele minerale meststoffen verminderd. Door communicatie (vakbladartikelen, internet en workshops) naar stakeholders (producenten en boeren) zullen minerale meststoffen worden vervangen door producten uit recycling.

Partners aanwezig bij de start van het project: IZES gGmbH Saarbruecken (Duitsland) (Lead partner), University Limerick (Ierland)+ Sub-partner Teagasc, Cork Institute of Technology (Ierland), ARVALIS Institut du végétal (Frankrijk), Soil Concept S.A. (Luxemburg), Outotec GmbH (Duitsland), University Gent (België), Inagro (België), Institute of Technology Carlow (Ierland), NMI (Nederland)

Rol van het NMI:

– WP-leider van WPT2: Agro-ecologic assessment of recycling-derived fertisers
– landbouwtechnische kennis overdragen om gerecyclede meststoffen toe te passen
– organisatie van lokale activiteiten voor belanghebbenden, bijvoorbeeld demonstratievelden
– WPT3: Market structure and policy advocacy: kennis van wettelijke vereisten en belemmeringen voor grensoverschrijdende handel in gerecyclede meststoffen

Vanuit het NMI zijn Laura van Schöll, Romke Postma en Imke Harms betrokken.

 

Links:

Interreg NWE – offical project website

ReNu2Farm is part of the Biorefine cluster

Regional Stakeholder Kickoff meeting – 19 juni 2018

Online kaarttool ReNuMaps

Succesverhalen van producenten van circulaire meststoffen

Circulaire, herwonnen meststoffen – wat zijn dat? – video voor agrarische ondernemers

 

Publications:

Nieuwsbrief januari 2019

Demand for recycled nutrients

Download hier het rapport “Exploring the demand for recycling-derived nutients and organic matter in regions of Nortwest Europe”

Download hier het rapport “Inventory report for a professional user group on biomass processing”

Download hier het rapport “Field evaluation of N losses associated with organic inputs”

Download hier het rapport “Protocols for the evaluation of the agronomic value of recycling-derived fertilisers”

Download hier het rapport “Book of success stories of companies actively adopting recovery technologies”

Download hier het rapport “Report on mineral nutrient composition of analysed recycling-derived fertilisers”

Download hier het rapport “Legal framework for recycling-derived fertilising products in the EU”

Download hier het rapport “Country specific requirements for transfrontier transport and use of recycling-derived fertilisers in NW Europe”

Download hier het rapport “Additional prerequisites for fertiliser management”

Download hier de Feedback on declaration end point OF SI

Download hier de Feedback on amendment biological input list

Events:

Verslag van de 2e editie van ManuREsource van 27 en 28 november 2019 in Hasselt (België)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776