BOOK OF SUCCESS STORIES of companies actively adopting recovery technologies

Europa eist kritische aandacht voor het ongepast beheer van landbouwnutriënten. Een van de belangrijkste stappen om de milieuveiligheid van de Europese Unie (EU) te waarborgen, is het sluiten van de nutriëntenkringloop en zo het efficiënte gebruik van agrarische nutriënten te garanderen. De transformatie van Europa naar een meer circulaire economie kan worden bewerkstelligd door het terugwinnen en hergebruiken van nutriënten uit biomassastromen zoals dierlijke mest, rioolslib en voedselafval, wat een grote bijdrage kan leveren aan een efficiënter nutriëntenbeheer. Verschillende nutriëntenterugwinningstechnologieën (NRT’s) zijn onmisbaar om de terugwinning van nutriënten uit biomassastromen mogelijk te maken en momenteel zijn er verschillende gevestigde NRT’s op de markt. Elke technologie heeft echter zijn eigen problemen met betrekking tot implementatie en/of werking. Bovendien zijn het op de markt brengen van de eindproducten (d.w.z. uit recycling afgeleide meststoffen (RDF’s)) en hun acceptatie door eindgebruikers van cruciaal belang voor het sluiten van de nutriëntenkringloop in de EU-landbouw.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura van Schöll, e-mail laura.vanscholl@nmi-agro.nl, tel. 06 5200 2193