Meer maatwerk met stikstofbemesting en gewasmanagement

De nitraatuitspoeling is vaak nog te hoog, zeker op maisland. In een tweejarig project zijn op 10 melkveebedrijven in Noord-Limburg maatregelen toegepast gericht op meer maatwerk in de bemesting en gewasmanagement.

De melkveehouders hebben laten zien dat met finetuning van de bemesting in voorjaar en zomer op grasland en gerichte meststofkeuze de hoeveelheid residuele N (Nmin) in de bodem verder te verlagen is en waardoor de nitraatuitspoeling duidelijk onder de nitraatnorm van 50 mg NO3/l zal blijven. Op maisland was bemesten op 80 procent van het advies, het telen van een goed vanggewas en het goed rekening houden met de stikstofnalevering van belang om lage Nmin-waarden in de bodem in de herfst te realiseren en zo onder de nitraatnorm te blijven.

Download hier het rapport en hier de uitgebrachte flyer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096