Inventory report on biomass processing

Landbouwontwikkeling is een belangrijke maatregel om tegen het jaar 2050 een einde te maken aan de armoede in de wereld en om tegen het jaar 2050 naar verwachting 10 miljard mensen te voeden (FAO, 2017). Naar schatting goed voor een derde van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp), is het ook cruciaal voor economische groei. Van de vele factoren die landbouwontwikkeling stimuleren, is de betaalbare beschikbaarheid van effectieve meststoffen cruciaal. De wereldwijde vraag naar kunstmest voor 2018 werd voorspeld op 194 miljoen ton en zal naar verwachting toenemen tot 201 miljoen ton in 2020 (FAO, 2015) en 263 miljoen ton in 2050 (Alexandratos en Bruinsma, 2012). Ook Europa heeft dezelfde trend van landbouwintensivering gevolgd en is de afgelopen decennia geëvolueerd naar intensieve plantaardige productie, wat heeft geleid tot een toenemende vraag naar minerale meststoffen. In 2016 bereikte de totale productie van minerale meststoffen in Europa 16,6 miljoen ton, waarvan 73% van de geproduceerde meststoffen bestond uit stikstof (N), 16% kaliumoxide (K2O) en 11% fosforpentoxide (P2O5) (Meststoffen Europa, 2018).

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura van Schöll, e-mail laura.vanscholl@nmi-agro.nl, tel. 06 5200 2193