Demeter-tool

Voor optimale bemesting van uw percelen

Het Europese LIFE+-project DEMETER heeft gelopen van 2012 t/m maart 2016. NMI heeft in dit project samengewerkt met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM; projectleiding) en de Universiteit van Gent. Een belangrijk product uit het project is de Demeter-tool, die gebruikt kan worden ter ondesteuning van een duurzaam bodembeheer in de akkerbouw en groenteteelt.

Met de Demeter-tool kan het verloop van het organische stofgehalte en een optimale nutriëntenvoorziening (stikstof en fosfaat) worden berekend.