Noud van Dam

Projectmanager

contactgegevens

Nieuwe Kanaal 7c, 6709 PA Wageningen

Sociale Profielen

Ik ben begin september 2023 begonnen als projectmanager bij NMI. Ik zal de komende tijd werken aan NutriBudget, een project dat erop gericht is om een tool te ontwikkelen voor Europese boeren waarmee ze kunnen sturen op nutriëntenstromen binnen hun bedrijf. De verdere samenstelling van mijn takenpakket zal in de komende weken vorm krijgen. Mijn achtergrond ligt bij de WUR, waar ik internationaal land- en waterbeheer heb gestudeerd en biologische landbouw. Ik zie ernaar uit om me de komende tijd meer te bekwamen in kennis van bodemchemie en -biologie, het aanscherpen van vaardigheden met betrekking tot programmeren en het analyseren van data. Ik hoop bij NMI een mooie rol te kunnen vervullen in het ondersteunen van boeren bij het maken van keuzes die de duurzaamheid van de agrarische sector vooruit helpen, evenals de leefbaarheid van het platteland.