Job de Pater

Projectmanager

contactgegevens

Nieuwe Kanaal 7C
6709 PA Wageningen, The Netherlands

Sociale Profielen

Sinds 2016 werk ik bij NMI waar ik mezelf nuttig maak door data om te zetten in informatie die toepasbaar is in de praktijk. Ik omschrijf mezelf als een enthousiaste medewerker die zijn hand niet omdraait voor moeilijke taken. Met mijn zowel technische als boeren achtergrond wil ik me inzetten voor een vitaal landbouwsysteem en tevreden boeren.

publicaties

  • Oeverstabiliteit in de veenweiden van Fryslân

    In het agrarisch beheerde veenweide leiden instabiele oevers tot afkalving en daarmee tot een verslechtering van de waterkwaliteit, een verminderde gebruikswaarde van de oevers en intensiever onderhoud. In deze studie zijn de factoren en processen onderzocht die verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van oeverafkalving binnen het veenweidegebied van Friesland.

    maart 2, 2021