Slotconferentie van ReNu2Farm gehouden in de vorm van een levendig webinar

 

 

Op 9 september 2021 is een webinar gehouden waarin de belangrijkste resultaten van het ReNu2Farm project zijn gepresenteerd. ReNu2Farm is een project binnen het Interreg-programma voor Noordwest Europa. Laura van Schöll, Romke Postma en Imke Harms van NMI werken sinds de start in 2017 aan dit project. Het project is verlengd en loopt door tot 2023 met een focus op het gebruik van circulaire meststoffen in de tuinbouwsector.

Het webinar werd georganiseerd samen met het Interreg NWE project Alg-AD dat werkt aan innovaties om nutriënten en biomassa terug te winnen uit digestaat met algenkweek. Het evenement werd geopend door Prof. Erik Meers van de Universiteit Gent, partner in beide projecten. Hij introduceerde de vier interessante keynote sprekers: Matthew Thompson van Interreg NWE die inzicht gaf in de financiering van de twee projecten, Wim de Beuckelaere van de Europese Commissie die een update gaf over de voortgang van het RENURE beleid, Harmen Dekker van de European Biogas Association en Vitor Verdelho van de European Algae Biomass Association. Vooral het verhaal van De Beuckelaere was interessant, aangezien hij de opties voor een invoering van RENURE schetste. Dit beleid zorgt ervoor dat stikstofhoudende meststoffen uit dierlijke mest in de toekomst boven de dierlijke mestnorm van 170 kg N/ha mogen worden toegediend, mits ze aan een aantal criteria voldoen. Het zal zeker nog tot volgend jaar duren voordat RENURE van kracht wordt.

De resultaten uit het ReNu2Farm-project werden in een aparte sessie gepresenteerd. Imke Harms heeft namens NMI de resultaten van het onderzoek naar de landbouwkundige waarde van de producten toegelicht op basis van uitkomsten van lab-, pot- en veldproeven. Andere resultaten gingen over de wensen van afnemers ten aanzien van meststoffen uit recycling, de productiemogelijkheden, wettelijke aspecten en marktkansen. Het aanwezige publiek was actief betrokken en werd in de gelegenheid gesteld vragen te stellen via de chat.

Het evenement werd afgesloten met een paneldiscussie waarin Laura van Schöll de visie op beleid en wetgeving van gerecyclede nutriënten en circulaire meststoffen inbracht. Tot slot was er gelegenheid om in kleinere groepen verder te discussiëren. Al met al was het een mooi overzicht van het werk dat tot nu toe in ReNu2Farm is gedaan. Het NMI kijkt ernaar uit om de doelgroep de komende tijd uit te breiden naar de tuinbouw.

Houd de NMI-site en de website van Biorefine Cluster Europe in de gaten, aangezien alle publicaties van ReNu2Farm daar de komende maanden beschikbaar komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776 of Laura van Schöll, e-mail laura.vanscholl@nmi-agro.nl, tel. 06 5200 2193

 

 Geef een antwoord