Nutriëntengehalten in bladeren aanvulling op grondonderzoek

Kritische nutriëntengehalten in de droge stof van de jongst volgroeide bladeren van aardappelen, bieten, uien en granen kunnen de bodemanalyse niet vervangen. Dit blijkt uit een literatuurstudie van NMI en WUR. De nutriëntengehalten in jonge bladeren zijn te gebruiken als aanvulling op grondonderzoek. Zo’n onderzoek blijft de basis voor bemestingsadvisering.

Lees verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776Geef een antwoord