Meststoffen in kringlooplandbouw

Bij kringlooplandbouw wordt gestreefd naar een inzet van meststoffen die zoveel mogelijk gebaseerd zijn op herwonnen nutriënten (circulaire meststoffen). Voor de eigenschappen van die meststoffen dient de
(regionale) behoefte aan nutriënten centraal te staan. Die hangt af van de bodem, de geteelde gewassen, het aanbod van dierlijke mest én de wensen van de eindgebruiker.

Lees hier het in Bodem (augustus 2020) verschenen artikel verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776Geef een antwoord