Het Nutriënten Management Instituut (NMI) heeft samen met onderzoekscentrum B-Ware, provincie Noord-Holland, agrarische collectieven en de waterschappen Rijnland en Amstel, Gooi en Vecht risicokaarten ontwikkeld voor weidevogelleefgebieden in Noord-Holland. Deze kaarten laten per perceel zien of het plasdras zetten van het perceel negatieve gevolgen kan hebben voor de waterkwaliteit.

Lees verder en klik hier voor het uitgebrachte rapport en hier voor de factsheet

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debby van Rotterdam, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 06 2517 9329

Written by NMI