Effect van calciumbemesting bij aardappelen

In de praktijk worden er problemen gesignaleerd met de voorziening van calcium (Ca) bij aardappelen. Doel van dit onderzoek was om de beste strategie vast te stellen om preventief een risico op Ca-tekorten te voorkomen. Nagegaan is in hoeverre de timing en plaatsing van Ca-meststoffen in combinatie met een goede vochtvoorziening een goede Ca-voorziening kan borgen. Er zijn in 2022 en 2023 veldproeven uitgevoerd op zandgrond te Vredepeel en dalgrond te Valthermond. In totaal zijn per locatie 32 behandelingen getoetst in een factoriële proef. Daarbij zijn de volgende factoren gevarieerd: beregening (wel/niet), de kaligift (hoog/laag), wijze en tijdstip van Ca-bemesting (vier varianten) en de soort Ca-meststof (twee meststoffen).

Auteur(s): Noud van Dam, Astrid Berndsen, Romke Postma, Wim Bussink

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776